Om VVDS

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är i västra Värmland och Norra delarna av Dalsland.

Vi har kontor i Årjäng och i Säffle och vi kan hjälpa dig med alla förkommande uppdrag inom skogen.

Styrelsen har sitt säte i Årjäng.

Policy för västra Värmland och Dals Skogsägareförening 

 

                                           
Certifikat 2018-SKM-PEFC-2019                Certifikat DNV-COC-00517 

Syfte

VVDS har som syfte och uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva handel med skog och skogsprodukter.

VVDS verkar för att trygga avsättningen för sina medlemmars virke till tillfredsställande priser.

VVDS verkar också för en god skogsskötsel

VVDS har också till uppgift att bistå medlemmarna i skogliga frågor.

VVDS den lilla föreningen med de stora möjligheterna.

Stadgar

I länken nedan kan du läsa stadgarna för västra Värmlands och Dals skogägarförening.

Klicka här för att ladda ner en utskriftsvänlig version. (105 kb)

Styrelse